Over Benchmark

Benchmark heeft een lange geschiedenis van operationele excellence, die zichtbaar is in de wijze waarop wij voldoen aan verplichtingen van ons bedrijf en van onze klanten. Dat niveau is niet alleen van toepassing op de operationele uitvoering maar ook op de manier waarop we elkaar, onze klanten en anderen, behandelen. We zijn toegewijd om ethisch en eerlijk te handelen in alles wat we doen.

Be Ethical

Be Ethical

Maak ethisch verantwoorde beslissingen

In alle situaties verwacht het bedrijf dat werknemers in hun bedrijfsbeslissingen en gedrag handelen, zoals bedoeld in de gedragscode evenals de ethische waarden die de gedragscode voorstelt. De Code of Conduct biedt een richtlijn over een breed scala aan onderwerpen, het kan niet alle ethische vragen beantwoorden waar je dagelijks mee te maken krijgt.

Be Respectful

Be Respectful

Behandel mensen met respect en waardigheid

Werknemers zullen elkaar, klanten en zakenpartners met respect en waardigheid behandelen. Wij waarderen onze veelzijdige werknemers omdat dit positief bijdraagt aan oplossingen die tegemoet komen aan de behoeften van onze klanten.

Be Sustainable

Be Sustainable

Het bedrijf streeft ernaar het milieu te beschermen, energie en natuurlijke hulpbronnen te behouden en vervuiling te voorkomen. Het bedrijf streeft naar naleving van geldende milieuwetten en -regelgeving. Alle productiefaciliteiten van het bedrijf zijn momenteel gecertificeerd of ondergaan een certificering volgens ISO 14001, wat voor continue verbetering van het beleid op deze gebieden zal zorgen. Elke medewerker is verantwoordelijk voor het nastreven van het beleid. Samen hebben we de verantwoordelijkheid om goede buren te zijn en een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Be Compliant

Be Compliant

Houd onze financiële integriteit in stand

De financiele verslaggeving wordt correct weergegeven en wordt bewaard in overeenstemming met het bedrijfsbeleid en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Bedrijfsmiddelen mogen niet worden gebruikt voor onethisch doeleinden. Er zullen om welke reden dan ook geen valse boekingen worden gedaan. Niet-openbaar gemaakte of niet-geregistreerde fondsen of activa kunnen mogelijk niet worden vastgesteld.

Be Responsible

Be Responsible

Bescherm intellectueel eigendom en eigendomsinformatie

De ideeën en uitvindingen van de onderneming en onze klanten, onze innovatieve klantoplossingen en andere bedrijfseigen informatie behoren tot de belangrijkste activa van de onderneming en van onze klanten en moeten uiteraard worden beschermd. We zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke vertrouwelijke informatie te handhaven. Deze verplichting blijft bestaan, zelfs na het verlaten van het bedrijf. Het bedrijf en de patenten en andere handelsgeheimen van onze klanten, evenals geheime overheidsinformatie die aan ons is toevertrouwd, moeten worden beschermd.

Onze missie

Bij Benchmark is het onze missie om DE voorkeursleverancier te zijn van OEM-klanten met geavanceerde technologie, door te anticiperen op hun behoeften en snel uitgebreide, waardecreërende oplossingen te bieden tijdens de levenscylcus van het product. Dit doen we door te voorzien in:

 • Innovatieve Design Engineering Services
 • Geoptimaliseerde wereldwijde supply chain- en logistieke oplossingen
 • productie en nazorg van wereldklasse

Onze missie is gebaseerd op een fundament van financiële kracht, bestuurlijke integriteit en een cultuur van operationele uitmuntendheid en continue verbetering.

Onze visie

De visie van Benchmark Electronics Inc. is om een zo'n groot mogelijk toegevoegde waarde te creëren voor de klanten, de medewerkers en de aandeelhouders. Met deze visie zorgt Benchmark ervoor dat zij zich blijven richten op de bedrijfsactiviteiten en op datgene wat er nog bereikt moet worden om de duurzame kwaliteitsgroei voort te zetten. De waarden die hierbij centraal staan zijn: een superieur team, totaal oplossingen voor klanten, maatschappelijke verantwoordelijkheid en en waarde behouden voor aandeelhouders.

Superieur team
We creëren een inspirerende werkomgeving die het beste haalt uit onze teams.

Totale klantoplossingen
We zijn de leverancier die verder gaat dan het voldoen aan de vraag van onze klanten door te anticiperen op hun behoeften.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
We ondersteunen sociale en duurzame fundamenten in onze bedrijfsvoering.

Aandeelhouderswaarde
We optimaliseren ons duurzame rendement voor de aandeelhouders, terwijl we de hoge mate van integriteit behouden bij onze activiteiten.

Om deze visie te bereiken heeft Benchmark de volgende kwaliteitsdoelstellingen geselecteerd:

 • Productkwaliteit : verlaging van interne defecten, vermindering van afvalpercentages, verbetering van klantretourpercentage
 • Klanttevredenheid: verbetering van klanttevredenheid; verbetering van de leverbetrouwbaarheid
 • Certificering - onderhouden van certificeringen en voorkomen van overtredingen
 • Preventieve actie: acties nemen om potentiele risico's te beperken
 • Medewerkers: verhoog de competentie van het personeel door training
 • Indicatoren: bedrijfsvoering sturen op basis van indicatoren
 • Processen: meer gebruik van LeanSigma-tools voor procesverbetering
 • QMS: bewijs van gebruik van procesgebaseerde audits en naleving van het auditschema

Onze waarden

Klantgerichtheid

 • Focus op de behoeften van onze klanten
 • Luister naar, en leer van de markt
 • Heb een wereldwijde blik
 • Verbeter de prestaties elke dag
 • Wees constructief en nieuwsgierig

Slim werken

 • Handel met urgentie
 • Verbeter wat belangrijk is door uw tijd verstandig te besteden
 • Durf om van koers te veranderen wanneer dat nodig is
 • Accepteer geen status-quo
 • Werk efficiënt

Handelen als een eigenaar

 • Leg verantwoording af voor je (niet) handelen
 • Focus op het toevoegen van waarde
 • Stimuleer en beloon onze mensen voor het nemen van risico's en het vinden van betere manieren om problemen op te lossen
 • Voortdurend ontwikkelen - van zowel onze successen als mislukkingen

Nog niet klaar om te solliciteren?

U kunt zich ook alleen aansluiten bij ons talentennetwerk. We blijven graag in contact met u.